Hovedsæson
 
Hovedsæsonen løber fra mandag d. 30.8 2021 - 1.5 2022
 
Ferier og søgnehelligdage

Efterårsferie
Fredag 15.10.21 – søndag 24.10.21

ingen undervisning , da svømmehallen er lejet ud til anden side.


Juleferie
Mandag 20.12.21 – Søndag 02.01.22

ingen undervisning

Vinterferie
Mandag 14.02.22 – søndag 20.02.22

ingen undervisning

Påskeferie
Lørdag 09.04.22 – mandag 18.04.22

ingen undervisning

St. Bededag
Fredag 13.05.22- 15.05.22

ingen undervisning

Kr. Himmelfart
Torsdag 26.05.22 -29.05.22

ingen undervisning

2. Pinsedag

Mandag 06.06.22

ingen undervisning

Grundlovsdag
Søndag 05.06.22

ingen undervisning

Særlige arrangementer


Juleafslutning uge 50
Der holdes juleafslutning på holdne i alm. undervisningstid.


Distancesvømning – Svøm langt ( ikke planlagt endnu)
Svøm langt er for alle medlemmer
Der er diplom og medaljer til alle, som deltager.
Mandag
Onsdag
Torsdag


Mærkeuger


Her uddeles der mærker til svømmebogen, hvis mærket er opnået. Er man forhindret i at deltage, kan man tage mærket en anden dag efter aftale med instruktøren.

Mærkeuge 1: uge 43-44
Mærkeuge 2: uge 2-3
Mærkeuge 3: uge 9
Mærkeuge 4: uge 14


Aflysninger


Aflysninger pga. arrangementer:

Lørdag 25/9.21 aflyses svømmeskole pga. DM i Undervandsrugby

Lørdag 16/10.21 + søndag 17/10.21 aflyses da svømmehallen er udlejet til Danhostel i Kalundborg.

Lørdag 26.02.22 + søndag 27.02.22 aflyses pga. Kalundborg SwimCup

Lørdag 9.04.22 aflyses da svømmehallen er udlejet til Danhostel i Kalundborg.


Svømmehallen kan være lukket enkelte andre dage, specielt i weekenderne pga. arrangementer. Dette vil blive meddelt ved opslag på opslagstavlen i indgangspartiet i Kalundborg Hallerne eller fremgå af hjemmesiden www.ksswim.dk.


Force Majeure


Kalundborg Svømmeklub påtager sig intet ansvar for aflysninger af træning og undervisning som følge af udefrakommende og/eller pludselige opståede begivenheder, herunder tekniske fejl.