I Kalundborg Svømmeklub har vi en aktiv og velfungerende konkurrenceafdeling, hvor vi arbejder efter følgende mission

Vi udvikler vores svømmere med ambitiøse planer og løbende feedback

Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling

Vi tilstræber flow i konkurrence afdelingen

Vi fokuserer primært på udvikling af årgangssvømmere

Vi tilrettelægger træning så skader forebygges

Vi vil i det omfang junior/senior svømmeres ambitioner og talent overstiger klubbens kapacitet (fagligt niveau/vandtid) forsøge at skabe sparring med ligestillede, på samme sportslige niveau, i andre klubber

 

Aktuel ugeplan

Stævneplan 2018 (januar til juli)

Træningslejr (Indhold på vej)

Blanket til udlæg     

Klubrekorder