Træningslejre i Kalundborg svømmeklub:

K2/K3:

For de yngste konkurrencesvømmere er der to gange årligt træningslejr med overnatning. Dette foregår lokalt, typisk med overnatning på Kalundborg vandrehjem og svømmetræning i vores egene svømmehal.

Arrangementerne ligger typisk i okt./nov måned og mar-maj måned med henholdsvis en overnatning på efterårslejeren og to overnatninger i foråret. Til disse træningslejre er der et mindre beløb af egenbetaling ved tilmelding.

Her er op til to træningspas på en enkelt dag og der øves i at man får hvilet imellem passene, spist og sovet rigtigt. Dette er med til at øve fokus og disciplin til svømmerne rykkes op på K1. Udover at de får en masse fysisk træning og svømmeteknisk med i bagagen, får de bundet nogle stærke sociale bånd i klubben på tværs af alder og køn. En værdi der i Kalundborg svømmeklub vægtes meget højt.

K1:

For de ældste konkurrencesvømmere er der èn træningslejr årligt. Denne ligger i hele uge 42 og foregår typisk i udlandet, hvor der er mulighed for at svømme udendørs i 50m bassin.

Her svømmes hver dag 2x2 timer. Til denne årlige begivenhed ligger der typisk en større egenbetaling.

Da det er meget fysisk krævende at svømme 4 timer, 7 dage i træk, vil det derfor kun være K1 og evt. K2 svømmere der er rykket op ved årsskiftet der kan deltage. K2 svømmere der rykkes op henover sommerpausen vil ikke have de rigtige fysiske forudsætninger og belastningen derved være for voldsom. Det skal være en god oplevelse for alle deltagere.

Generel info:

Træningslejrene forsøges planlagt så det store formhop det giver med så fokuseret en indsats rammer ned i stævner, hvor svømmerne får mest muligt ud af de hårde anstrengelser og hvor det er muligt i henhold til stævnekalenderen.

Tilbagemeldinger fra svømmere, trænere, holdledere og forældre der deltager er, at der på disse turer knyttes tætte sociale bånd og i Kalundborg er der tradition for at INGEN er for stor til at vise vejen frem overfor nye deltagere, uanset alder, køn eller etnisk oprindelse.