I Kalundborg Svømmeklub ønsker vi, at give flest mulige børn mulighed for at lære at svømme og finde glæde ved vand. Derfor har vi følge mission for vores svømmeskole:

Vi vil lære flest mulig at svømme

Vi har veluddannede instruktører med en anerkendende og motiverende adfærd

Vi stræber efter flow i svømmeskolen og videre til konkurrence-svømning 

Vores instruktører   

ARMBÅND:
Som I har oplevet ved opstarten af sæsonen er der kommet nyt smart system til omklædningsfaciliteterne i Kalundborg svømmehal.

Det udleverede armbånd giver jer adgang til omklædningsrummene samt muligheden for at benytte et omklædningsskab, således at I kan få låst jeres tøj og øvrige værdigenstande inde, mens I svømmer.
Svømmeklubben har i den forbindelse investeret i disse armbånd og det er bland andet derfor vigtigt at der gennem hele sæsonen passes på disse, både pga. en mer-omkostning ved bortkomst, men også fordi armbåndet er jeres adgangskort til hallen. Uden dette armbånd kan I ikke komme ind gennem karrusellen.

Skulle man mod forventning miste armbåndet bedes I rette henvendelse til klubben, via mailadressen på forsiden. Så vil man kunne få udleveret et nyt armbånd mod betaling af 50,-. Hvis armbåndet skulle svigte og man derved har behov for enten at få det omkodet eller få et nyt, et dette naturligvis uden beregning.