Dagsorden

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Eirik Vinsand

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag. • Status på kontingent under nedlukning • Ændring af vedtægter – ordlyd i §8 samt ny § vedrørende afholdelse af digital generalforsamling

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år • På valg er Maria Møhring, som ønsker genvalg • På valg er Erik Lorin Rasmussen, som ikke ønsker genvalg • På valg er Tina Tværmose Kaiser, som ikke ønsker genvalg • På valg er Rikke Petersen, som ikke ønsker genvalg (stiller op som suppleant)

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. • På valg er Thomas Skov, som ønsker genvalg (stiller op som bestyrelsesmedlem) • På valg er Mette Lykkebo Thomsen, som ikke ønsker genvalg

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. På valg er • Ulla Kristensen • Eirik Vinsand Suppleant: • Lisbeth Nyrup Jensen

8. Eventuelt