Dagsorden til ordinær generalforsamling

 


Torsdag den 14. marts 2024, kl. 19.00 i  Kalundborg Hallerne,

 Mødelokale 1 

J. Hagemann-Petersens Allé 11 4400 Kalundborg 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Maria Møhring

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

    Punktet udgår da der ikke er indkommet forslag

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer    

    På valg er Gitte Korsgaard Fenger, som ønsker genvalg 

    På valg er Karina Dahl Thyme, som ønsker genvalg

    På valg er Tanja Mejlby Thomsen, som ønsker genvalg

    På valg er Kate Qvade Rasmussen, som ønsker genvalg

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

    På valg er Martin Brask-Holm og Bent Hansen, som begge ønsker genvalg

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

På valg er

    Marton Jurak

    Peter Fobian Hvidberg

Suppleant:

    Lisbeth Nyrup Jensen

8. EventueltMed venlig hilsen

Bestyrelsen