KALUNDBORG SVØMMEKLUB

Afholder ordinær generalforsamling1670484309318.png


Torsdag den 14. marts 2024, kl. 19.00 

i Kalundborg Hallerne, mødelokale 1,

J. Hagemann-Petersens Allé 11

4400 Kalundborg

 


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar 2024. 

Læs vores vedtægter HER.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen