Dagsorden

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Trine Uglebjerg

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

 • Forslag om at flytte vandgymnastik til en anden ugedag end lørdag
 • Ændring af vedtægter – ordlyd i §9 vedr. valg af antal bestyrelsesmedlemmer i lige og ulige år

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

 • På valg er Lisbeth Andersen, som ikke ønsker genvalg 
 • På valg er Dorte Reimer Ørsberg, som ønsker genvalg
 • På valg er Kate Qvade Rasmusen, som ønsker genvalg
 • Valg af erstatning for Thomas Skov

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 • På valg er Irene Friis, som ikke ønsker genvalg
 • På valg er Rikke Petersen, som ikke ønsker genvalg

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

På valg er

 • Ulla Kristensen
 • Eirik Vinsand

Suppleant:

 • Lisbeth Nyrup Jensen

8. Eventuelt

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh Maria